Relativistisk elektrodynamikk, studiet av vekselvirkningen mellom elektrisk ladede partikler og elektromagnetiske felter, når partiklenes hastigheter er nær lyshastigheten. Denne delen av fysikken oppstod ved å kombinere Maxwells teori for elektromagnetiske fenomener og Einsteins spesielle relativitetsteori. Ved hjelp av relativistisk elektrodynamikk kan man gi en meget nøyaktig beskrivelse av alle makroskopiske elektrodynamiske fenomener.