Hendelseshorisont (også kalt event-horisont av eng. 'grenseflate') for et ikke-roterende sort hull er en kuleflate med radius lik schwarzschildradius. Den markerer den kritiske grenseflaten der unnslipningshastigheten blir lik lyshastigheten, og ingen informasjon, verken lys eller materie, kan nå en observatør utenfor.