Spektroskopi er ei rekkje ulike metodar for å studere molekyl, atom og atomkjernar. Spektroskopi blir brukt innan grunnforsking, men også som analysemetode for å bestemme samansetjing av prøver. I astrofysikk blir spektroskopi brukt ved analyse av til dømes samansetjinga til stjerner.Omgrepet omfatta opphavleg berre det synlege spekteret, men gjeld no også undersøkingar av spektera av anna elektromagnetisk stråling (spektroskopi av radiobølgjer, mikrobølgjer, infraraud stråling, ultrafiolett stråling, røntgenstråling og gammastråling), av partikkelstråling (alfa-, beta- og nøytronspektroskopi) og av akustiske bølgjer (lydspektroskopi). Hele artikkelen