Spektroskopi

Spektroskopi er en rekke ulike metoder for å studere molekyler, atomer og atomkjerner ved hjelp av deres spektra. Spektroskopi benyttes innen grunnforskning, men også som analysemetode for å bestemme sammensetning av prøver. I astrofysikk anvendes spektroskopi for analyse av for eksempel stjerners sammensetning. Begrepet omfattet opprinnelig bare det synlige spekteret, men gjelder nå også undersøkelser av spektra av annen elektromagnetisk stråling (spektroskopi av radiobølger, mikrobølger, infrarød stråling, ultrafiolett stråling, røntgestråling og gammastråling), av partikkelstråling (alfa-, beta-, nøytronspektroskopi) og av akustiske bølger (lydspektroskopi). Hele artikkelen