Kjemisk analyse er bruk av en eller flere ulike metoder for å bestemme hva slags stoffer ei blanding inneholder, eller hvor mye det er av ett eller flere bestemte stoffer i blandinga. Metodene brukes både for grunnstoffer og kjemiske forbindelser.Kjemisk analyse brukes også for å identifisere (strukturoppklare) ukjente forbindelser, for eksempel nyoppdaga naturstoffer, se bioprospektering.Noen analysemetoder er generelle og brukes på mange ulike typer stoffer og materialer, mens andre er spesialdesigna for én bestemt analyse, for eksempel måling av blodprosent ved testing av blodprøver.Stoffene som man analyserer, kan forekomme naturlig (i vann, luft, planter, jord, bergarter, blod, hår, ben, hud, kjøtt og så videre), eller det kan være fra bearbeidede eller syntetiske materialer (næringsmidler, plast, keramikk, legeringer, glass, kjemikalier, legemidler, maling og så videre).De stoffene man påviser eller kvantifiserer, kalles for analytter. Hele artikkelen