Analytisk kjemi

Kjemisk analyse er en viktig del av kjemien som går ut på å få informasjon om strukturen til og sammensetningen av kjemiske stoffer. Det kan for eksempel være informasjon om hvilke grunnstoffer eller kjemiske forbindelser et stoff inneholder, eller hvor mye av et bestemt grunnstoff som finnes i et materiale. De spesiene man påviser eller kvantifiserer, kalles for analytter. Hele artikkelen