Analytisk kjemi

Analytisk kjemi, en gren av kjemien som går ut på å utvikle, optimalisere og benytte metoder og strategier for å få informasjon om naturens og andre stoffers struktur og sammensetning, både i rom og tid. Se også analyse (kjem.).. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Einar Skarstad Egeland

Nord universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 157 artikler: