Analytisk kjemi

Kjemisk analyse går ut på å benytte ulike metoder for å få informasjon om stoffers struktur og sammensetning.De spesiene man påviser eller kvantifiserer, kalles for analytter, og kan for eksempel være grunnstoffer, isotoper eller molekyler. Stoffene som man analyserer, kan være naturlig forekommende (vann, luft, planter, jord, bergarter, blod, hår, ben, hud, kjøtt, osv.), bearbeidede og/eller syntetiske (næringsmidler, plast, keramikk, legeringer, glass, kjemikalier, legemidler, maling, osv.). Hele artikkelen