Molar absorptivitet, konstant som angir et molekyls (eller kjemisk forbindelses) evne til å absorbere elektromagnetisk stråling ved en gitt bølgelengde. Den inngår i Beers lov og har med enhet M–1 cm–1.