Massespektrometri er en metode i analytisk kjemi for å bestemme masse og mengdeforhold for atomer og molekyler ved hjelp av et massespektrometer.