Massespektrograf er en eldre betegnelse for massespektrometer med fotografisk registrering, i motsetning til elektrisk registrering.