Røntgenfluorescensspektrometri, fellesbetegnelse på spektroskopiske metoder som er basert på stoffers interaksjoner med røntgenstråling. Omfatter registrering, måling og tolking av røntgenspektra. Røntgenspektroskopiske metoder er basert på måling av absorpsjon, emisjon, fluorescens, spredning eller diffraksjon av røntgenstråling og kan benyttes for å få informasjon om materialers sammensetning og struktur. Se også spektroskopi.