Massespektroskop er et instrument innen kjemisk analyse; se massespektrometer.