Fluorometer, enkelt instrument til kvalitativ eller kvantitativ bestemmelse av stoffer som gir fluorescens eller fosforescens. Instrumentet har filtre for å velge ut et bølgelengdeområde for bestråling og et bølgelengdeområde for måling av emisjon. Mer avanserte instrumenter er spektrofluorometer som har en eller to monokromatorer for å velge ut bølgelengdene som skal benyttes.