Turbidimeter, apparat til undersøkelse av kolloidale partikler i en væske (suspensjon) ved måling av lyset som slipper gjennom løsningen. I prinsippet dss. diafanometer, men forskjellig fra nephelometer, hvor man måler lyset som kastes til siden.