Atomspektroskopi, del av spektroskopien hvor grunnstoffer detekteres eller kvantifiseres ved måling av absorpsjon, emisjon eller fluorescens fra grunnstoffenes atomer. Se atomabsorpsjonspektrometri, atomemisjonspektrometri og atomfluorescensspektrometri