Stoffer som består av molekyler som er forskjellig fra sitt speilbilde vil dreie polarisasjonsplanet for gjennomfallende polarisert lys. Slike molekyler sies derfor å være optisk aktive (se stereokjemi). Optisk aktivitet var kjent lenge før molekylenes strukturformel kunne bestemmes. De fleste stoffene i biologien er optisk aktive så som sukkere, proteiner og vitaminer.