Atomfluorescensspektrometri, del av spektroskopien hvor grunnstoffer detekteres eller kvantifiseres ved å måle karakteristisk emisjon av elektromagnetisk stråling, fra atomer eller ioner, forårsaket av elektromagnetisk stråling. Analysemetoder for kvalitative og kvantitative bestemmelser basert på atomfluorescens finnes innen ultrafiolett-synlig og røntgendelen av det elektromagnestiske spektrum hvorav røntgenfluorescensspektrometri er mest benyttet. Se også fluorescensspektrometri.