Flammefotometer, enkelt instrument til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av grunnstoffer basert på emisjon fra atomer etter eksitasjon i en flamme. Instrumentet består av et innføringssystem for væskeprøver, en flamme for å atomisere og eksitere analyttene, et filter for å velge ut et bølgelengdeområde for måling og en detektor. Detektoren er som regel et fotorør eller en fotomultiplikator. Et mer avanserte instrument som kan benyttes til samme formål er spektrofotometeret hvor filteret er erstattet med en monokromator for å velge ut bølgelengder. For nærmere beskrivelse og virkemåte se flammefotometri.