Gotiglasial, betegnelse innført av G. De Geer for en del av avsmeltingstiden i slutten av siste istid, den tiden da isen trakk seg tilbake gjennom Sør-Sverige til endemorenene ved de mellomsvenske sjøer, svarende til raene ved Oslofjorden. Gotiglasial ligger mellom daniglasial (eldre) og finiglasial (yngre), dvs. mellom 14 000 og 10 000 år før nåtid.