Daniglasial, (av 'dansk' og glasial), betegnelse innført av den svenske geologen Gerard De Geer for det eldste avsnitt av avsmeltingstiden etter siste istid da isen trakk seg tilbake fra Jylland og de danske øyene. Slutten av daniglasial og overgangen til den etterfølgende gotiglasiale perioden var for omkring 15 000 år siden. Betegnelsen brukes lite i dag.