Lake Agassiz, innsjø som fantes ved slutten av siste istid i USA, oppdemmet mellom vannskillet i sør og innlandsisen i nord i Red Riverdalen i nåværende North Dakota. 1100 km lang, 400 km bred. Oppkalt etter naturforskeren L. J. R. Agassiz.