Yoldiahavet, senglasialt hav som strakte seg over Kattegat, Mellom-Sverige og Nord-Jylland for 12 800–11 500 år siden. Om vinteren var havet dekket av is, og i sommerhalvåret fantes det store mengder drivis. I slutten av yngre Dryas ble det betydelig varmere klima, og da isen smeltet ved Billingen i Sverige, trengte Yoldiahavet østover og inn i den baltiske issjø. Havet har fått navn etter den marine muslingen Yoldia (nå Portlandia) arctica, som fantes her.