Littorinahavet, hav som oppsto etter siste istid, betegnelse på en fase (5000–2000 f.Kr.) i Østersjøens utvikling i postglasial tid, etter uttappingen av Ancylussjøen. Havet stod dengang noe høyere enn nå. Navn etter saltvannssneglen vanlig strandsnegl, Littorina littorea.