Baltiske isstrøm, den del av innlandsisen som lå i Østersjøsenkningen i siste del av siste istid. Isstrømmen svingte mot vest og nord til Kattegat og Jylland istedenfor mot Nord-Tyskland, dit den gikk da isen var tykkere.