Interstadial, mild periode under en istid, varighet 500-5000 år. Siste istid hadde flere interstadiale perioder da store deler av Norge lå isfritt - for 100 000, 80 000, 55 000 og 35 000 år siden. I Norge brukes navnene fana- eller brørup-, odderade-, bø- og ålesundinterstadial om disse fire periodene. Interstadialer kan også innledes med perioder med lite nedbør, uten markert høyere temperatur.