Skagerrakbreen, bretunge som i nest siste istid (Saale) trengte frem fra Østersjøen langs kysten av Norge og gravde ut Norskerenna. Først beskrevet av A. Helland.