Trinn, tidsrom da en spesiell terrengform ble dannet under avsmeltingen på slutten av siste istid. Tidsrommet er knyttet til dannelsen av avsetninger som terrasser og israndavsetninger. Eksempler er Ratrinnet, Skitrinnet og Akertrinnet. Tidligere ble betegnelsen brukt for selve terrengformen.