Tele-X, kommunikasjons- og kringkastingssatellitt av samme type som de franske og tyske satellittene TDF og TV-SAT, skutt opp 2. april 1989 og plassert i geostasjonær bane over 5° østlig lengde. Den var i drift til 1998. Tele-X var utstyrt med tre transpondere for direkte kringkasting av fjernsynsprogrammer og to transpondere for datekommunikasjon mellom små jordstasjoner. Den var opprinnelig planlagt som et fellesskandinavisk prosjekt, men ble etter oppskyting overtatt av et svensk operatørselskap. NRK brukte til satellitten til distribusjon av radio- og fjernsynsprogram til bl.a. Svalbard og Nordsjøen til 1995.