Milstar, amerikansk militært kommunikasjonssatellittsystem, hevdes å være det mest avanserte i bruk (2006). Systemet består av seks forholdsvis store satellitter (masse ca. 4,5 tonn) i geosynkrone baner skutt opp i tidsrommet 7. februar 1994 til 8. april 2003. De tre siste satellittene har vesentlig større kapasitet enn de første.