Direktesendende kringkastingssatellitt, kommunikasjonssatellitt konstruert for kringkasting av spesielt fjernsynsprogrammer direkte til mottagere med små parabolantenner hos individuelle husstander. For å slippe en stadig innretting av parabolantennene blir en direktesendende kringkastingssatellitt plassert i geostasjonær bane.