Clarke-bane, geostasjonær bane oppkalt etter Arthur C. Clarke, som først foreslo denne banen for aktive kommunikasjonssatellitter i en artikkel i Wireless World, oktober 1945.