Telesatellitt, dss. kommunikasjonssatellitt, se også satellittkommunikasjon.