NATO, serie kommunikasjonssatellitter som i geostasjonære baner gir forbindelse mellom f.eks. NATOs hovedkvarter og medlemsland fra USA i vest til Tyrkia i øst. Norge er knyttet til systemet ved en antenneinstallasjon på Eggemoen ved Hønefoss. NATO 1 ble skutt opp 1970.