Orbcomm, amerikansk satellittsystem for global datakommunikasjon. Benytter 30 forholdsvis små satellitter (masse 42 kg) i ca. 800 km høye baner, de fleste med ekvatorvinkel 45°. Satellittene er fordelt på seks baneplan. To prøvesatellitter ble skutt opp 3. april 1995, de første åtte operative 23. desember 1997. Et annen generasjons system var på planleggingsstadiet i 2006.