Passiv satellitt, vanligvis kommunikasjonssatellitt som ikke selv genererer elektromagnetisk energi, dvs. kun reflekterer innkomne signaler.