Norsk barne- og ungdomslitteratur før 2000

Fagansvarlig

Sofie Arneberg

Nasjonalbiblioteket

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 68 artikler: