Barne- og ungdomslitteratur er tekster som er skrevet av voksne for å bli lest av eller for barn. «Barn» omfatter her folk i alderen fra 0 til 18 år. Barneperspektivet og det aktive barnet er hovedelement i barnelitteraturen. Barnelitteraturen fyller flere funksjoner i samfunnet, fra skrivekunst til språkutvikling og formidling av danningsidealer. Hele artikkelen