Barne- og ungdomslitteratur

Fagansvarlig

Sofie Arneberg

Nasjonalbiblioteket

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 3 kategorier:

  1. Internasjonal barne- og ungdomslitteratur
  2. Norsk barne- og ungdomslitteratur etter 2000
  3. Norsk barne- og ungdomslitteratur før 2000

Inneholder 3 artikler: