Bjørn Nitteberg, norsk forfatter og lærer. Debuterte 1987 med Min farfars dikt. Siden har han utgitt flere bøker, de fleste av dem for barn og ungdom. Utboropprøret (1993) tar bl.a. opp lese- og skrivevansker, som er et motiv i forfatterskapet. Videre kan nevnes Tjukke-Knut (1995), Tjukke-Knut tar svømmeknappen (1996), Tjukke-Knut på fisketur (1997) og Hjerteblomsten (1998). Nitteberg har mottatt Troms fylkes kulturpris.