Pugwash-bevegelsen

Pugwash Conferences on Science and World Affairs, internasjonal sammenslutning av forskere som arbeider for kjernefysisk nedrustning. Initiativet til bevegelsen ble tatt av Bertrand Russell og Albert Einstein gjennom et opprop de offentliggjorde 9. juli 1955.

Faktaboks

uttale:
pˈʌgwåʃ-

Bakgrunn

Den første konferansen ble arrangert i Pugwash, en liten by i Nova Scotia, Canada, i 1957. Formålet med konferansene var å bringe sammen naturvitenskapsmenn fra øst og vest, men etter hvert har deltakerkretsen også omfattet samfunnsforskere og andre forskere med relevant kunnskap. Alle deltakerne kommer på individuell invitasjon og representerer bare seg selv. Bevegelsens arbeid og kompetanse har vært av betydning for ulike nedrustningsavtaler.

Historie

Pugwash-bevegelsen har vært ledet og drevet gjennom nasjonale komiteer. En sentral rolle ble spilt av sir Joseph Rotblat (president for den internasjonale bevegelsen 1988–97), som også var en av de 112 forskerne som underskrev Einstein/Russell-oppropet i 1955. Rotblat hadde deltatt i arbeidet på Manhattan-prosjektet i 1944, men fikk tillatelse til å trekke seg da han forsto at Tyskland ikke hadde mulighet til å fullføre sitt atomvåpenprogram. Pugwash-bevegelsen og Rotblat fikk sammen Nobels fredspris for 1995. Rotblat døde i 2005.

Arbeidsmåter og organisering

Pugwash Council er det høyeste beslutningsorganet i bevegelsen, med Executive Committee som utøvende organ. De nasjonale komiteene understøtter arbeidet, for eksempel ved å organisere symposier i sine respektive land, etter retningslinjer trukket opp av Council. De internasjonale konferansene holdes hvert annet år (tidligere hvert år) og arbeider dels gjennom plenumsmøter som er åpne, dels i lukkede arbeidsgrupper der det som sies ikke refereres utad. Pugwash-bevegelsen er opptatt av å holde friest mulig kommunikasjon mellom deltakende forskere, og samtidig å holde tydelig avstand til nasjonale myndigheter.

Mange arbeidsgrupper er i virksomhet også mellom konferansene. Det holdes også andre aktiviteter utenom konferansene, som seminarer, symposier eller pressekonferanser knyttet til aktuelle nedrustningsbegivenheter.

Pugwash (International) drives gjennom fire regionale kontorer (London, Roma, Genève, Washington, D.C.), med Roma som hovedkontor. Det faglige arbeidet i Pugwash (International) ledes av en president og en generalsekretær. Presidentens funksjon er i hovedsak representativ, han eller hun representerer virksomheten utad. Generalsekretærens rolle er mer administrativ, med ansvar for organiseringen av konferansene og den offisielle korrespondansen, støttet av en administrerende direktør og hovedkontoret.

Pugwash i Norge

Pugwash-bevegelsen i Norge ble grunnlagt av fysikkprofessor Harald Wergeland. Fra 1978 ble den fastere organisert som Den norske Pugwashkomité, med statsviteren Sverre Lodgaard som leder. Fra 1995 ledes komiteen av Bent Natvig, professor i matematisk statistikk med særlig ansvar for sikkerhet og pålitelighet til teknologiske systemer.

I 1997 ble det holdt en stor internasjonal Pugwash-konferanse på Lillehammer. Det har dessuten vært holdt tre Pugwash-symposier i Norge.

Komiteens nettsider kalles også «Pugwashportalen».

Eksterne lenker

Litteratur

  • Stenersen, Øivind m.fl.: Nobels fredspris, 2001, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg