Caritas, navn på nasjonale, katolske nødhjelpsorganisasjoner, for eksempel Caritas Norge, som driver hjelpearbeid i u-land. I enkelte land, for eksempel i Tyskland, driver Caritas-forbundene et utstrakt sosialt arbeid med blant annet sykehus, aldershjem og barnehager. Caritas Norge samarbeider med de katolske menighetene om sosialt arbeid. De nasjonale Caritas-organisasjonene er tilsluttet Caritas Internationalis som ble opprettet i 1924 og har hovedkontor i Roma.