Sinnsfilosofi

Filosofiens disipliner er tradisjonelt metafysikk, etikk, erkjennelsesteori, estetikk og logikk.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Mette Kristine Hansen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 38 artikler:

Å

  1. ånd