Utviklingssamarbeid

Utviklingssamarbeid er en form for bistand som over mange år ble kalt utviklingshjelp (u-hjelp). Betegnelse for finansielle, materielle og immaterielle overføringer i offentlig og/eller privat regi. Omfatter ofte også personellmessig assistanse til utviklingsland, og det overordnete siktemålet er å bistå mottakerlandene i deres sosiale og økonomiske utvikling, herunder særlig bekjempelse av fattigdom. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Øyvind Eggen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 23 artikler: