Official Development Assistance

Official Development Assistance er en betegnelse for overføringer av lån, gaver eller teknisk assistanse som offentlige myndigheter gir direkte til et utviklingsland (stat til stat) eller til multilaterale organisasjoner som FN og Verdensbanken. I dagligtale tilsvarer ODA internasjonal bistand. Kriteriene for hvilke land som kan motta ODA, blir fastlagt av OECDs utviklingskomité DAC (Development Assistance Committee).

Faktaboks

også kjent som:
ODA

Målet med ODA er å bidra til økonomisk utvikling og sikre velferd i utviklingsland. All ODA har et gaveelement som utgjør minst 25 prosent av den totale summen. Afrika sør for Sahara har tradisjonelt sett vært den regionen som har mottatt mest ODA.

OECD/DACs retningslinjer åpner for at visse utgifter knyttet til flyktningers opphold i et OECD-land samt tilbakevending til deres hjemland kan klassifiseres som offisiell ODA-bistand/utviklingshjelp.

Ved årsskiftet 2015/2016 vedtok OECD en utvidelse av rammen for hvilke typer utgifter som kan inkluderes i ODA. Etter den nye definisjonen aksepterer OECD at bistand til sårbare stater også brukes til å;

  • støtte utdanning mot ekstremisme,
  • fremme arbeid i lokalsamfunn og i lokale organisasjoner for å hindre radikalisering,
  • styrke juridiske systemer for å sikre rettssaker som verner om menneskerettigheter og korrekt bruk av bevismateriale,
  • forske på alternativer for å møte voldelig ekstremisme i utviklingsland.

Ovennevnte kommer i tillegg til noen former for opplæring av soldater som aksepteres som bistand når det er gjort under oppsyn av sivile. Dette kan være skolering av soldater om sykdommer, menneskerettigheter, om bekjempelse av voldtekt eller om arbeidet mot korrupsjon.

Også ekstra-utgiftene som giverland har ved bruk av militærfly til å levere nødhjelp etter «eksisterende humanitære prinsipper» kan etter den utvidete definisjonen føres som bistand. Forutsetningen er at det er tidskritisk og at sivile alternativer er ikke like effektive.

Utviklingskomiteen DAC ble etablert i 1960 som en administrativ del av OECD. Komiteen har 24 medlemsland, herunder de største bistandsland. Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og FNs utviklingsprogram (UNDP) har observatørstatus. Komiteen er i første rekke et forum for konsultasjon mellom giverland og andre ytere av bistand. DAC former standarder, målsettinger og strategier til hjelp for givernes bistandspolitikk, samtidig som komiteen utarbeider statistikk over omfanget av bistand, gjeld og kredittforhold med videre. I sum utgjør dette et viktig grunnlag for OECDs vurderinger av medlemslandenes bistand.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg