Parisklubben

Parisklubben, uformell sammenslutning av 17 vestlige kreditorland og Russland som møtes månedlig i Paris for å drøfte og forhandle gjeldsspørsmål. Enheten, som ble etablert i 1954 (Russland ble medlem i 1997), reforhandler statlig eller statlig garantert gjeld med land som ikke makter å betjene sin gjeld etter inngåtte avtaler – hovedsakelig utviklingsland eller land i Øst Europa. Forhandlingene foregår mellom det enkelte debitorland og Parisklubben som kollegium. Fremforhandlet gjeldsslette som angår Norge gjelder for det meste fordringer knyttet til garantier utstedt av Garanti-instituttet for Eksportkreditt (GIEK).

Gjeldslette innen Parisklubbens ramme er basert på at det enkelte debitorland har avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF). Opprinnelig var gjeldsletten som ble innvilget av begrenset omfang, men i 1994 vedtok klubben, etter påtrykk fra blant annet de nordiske land, at inntil 67 prosent av foreliggende gjeld kunne slettes. I lys av HIPC-initiativet ble maksimal prosentsats for gjeldsreduksjon to år senere øket til 80. Norge arbeider i Parisklubben for at alle kreditorland skal innvilge HIPC-land 100 prosent gjeldsettergivelse. Dette er gradvis blitt Parisklubbens holdning, med unntak av få kreditorland som opererer med 90 prosent som maksimal gjeldsslette.

I den senere tid har kreditorland i økende grad sett at gjeldsslette har begrenset verdi om man ikke også vektlegger faglig bistand til gjeldshåndtering og en sunn makroøkonomisk politikk mer generelt. Enkeltes betenkeligheter med omfattende gjeldsreduksjon knytter seg også til den økte kreddittverdighet som gjeldsslette medfører; aggressive private forvaltere søker å utnytte den bærekraftige gjeldssituasjon som oppnås, og kapital som var ment for fattigdomsreduksjon og utvikling blir kjøpt opp av såkalte gribbefond. Norge deltar på flere fronter i et internasjonalt kredittarbeid for å skjerme utviklingsland mot ovennevnte fremstøt. Sentralt står støtte til låneinstrumenter som IMF har etablert for å dempe negative virkninger i utviklingsland av forverrete økonomiske rammebetingelser.Se også gjeldsslette.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg