Fondet for hjelp til underutviklede land, statlig organ etbl. 25. juni 1952 med formål å yte faglig og økonomisk hjelp til utviklingsland; det første offentlig organ for norsk bistand, etterfulgt av institusjonen Norsk Utviklingshjelp 1962 og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 1968. Fondet sorterte under Utenriksdepartementet, ble ledet av en administrasjon og eget, frittstående styre og et representantskap. Fondet ble tilført midler av Stortinget, som samtidig forutsatte at det skulle forestå landsomfattende informasjon og innsamlingsaktivitet. En innsamlingsaksjon 1953/54 resulterte i 4 millioner kroner. Norsk offentlig bistand var i starten vesentlig konsentrert om fiskeriutvikling i India (Kerala), og fondet ble oftest omtalt som "Den norske India-hjelpen".