Olje for utvikling, betegnelse for sekretariat innen Norad, opprettet høsten 2005. Har som målsetting å bidra til bedre petroleumsforvaltning i utvalgte samarbeidsland. Særlig vekt legges på kompetansebygging og administrativ ryddighet på mottakersiden. Sekretariatet trekker på erfaringer og ekspertise fra relevante departementer og direktorater i Norge. Forvalter et budsjett i størrelsesorden 300 millioner kroner. Har innen våren 2016 inngått samarbeidsavtaler med i alt 12 land; Angola, Cuba, Ghana, Irak, Kenya, Libanon, Mosambik, Myanmar, Tanzania, Sudan, Sør-Sudan og Uganda.