HIPC-initiativet

HIPC-initiativet, engelsk forkortelse for Heavlily Indebted Poor Countries Initiative, en gjeldsordning for de fattigste landene fremforhandlet av Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 1996, justert i 1999. Gjennom HIPC-programmet får gjeldslandene bistand til å reforhandle og slette hele eller deler av gjelden innen fastlagte rammer. Det overordnete siktemålet er at de enkelte lands gjeld skal bli håndterbar. Pr 2011 omfatter HIPC i alt 40 land, hvorav 33 afrikanske – de aller fleste sør for Sahara.

HIPC-programmet har møtt kritikk for å være for lite helhjertet, at det har kommet for sent, at det ikke omfatter alle landene som har behov for det, og at Verdensbanken og IMF stiller for strenge krav om strukturtilpasning. Norge var det første landet som overførte midler til HIPC-mekanismen da 25 millioner kroner i 1996 ble øremerket gjeldslette for Uganda. Året etter bevilget Norge 37 mill. kroner til en internasjonal aksjon for å kjøpe Nicaraguas gjeld til private kreditorer.

Sletting av gjelden for HIPC-landene har vært tema for flere toppmøter i G 8, uten at det har kommet noe gjennombrudd i saken. Det er lansert flere forslag for å få slettet gjelden til utviklingslandene, blant annet er det foreslått å innføre en internasjonal avgift på valutatransaksjoner. Arbeidet med en løsning på utviklingslandenes gjeldsproblemer har også engasjert opinionen i mange vestlige land; i Norge arbeider blant annet Forum for utvikling og miljø med disse spørsmålene gjennom aksjonen Slett U-landsgjelda (SLUG).Se også gjeldsslette og Parisklubben.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg