Strukturtilpasningsprogram, betegnelse for avtaler for makro-økonomiske stabiliseringstiltak og strukturelle reformer, særlig i utviklingsland. Programmene kan f.eks. bestå av devaluering, økt liberalisering av omsetning og prissetting, redusert offentlig sektor, privatisering og reduksjon av subsidier. Det internasjonale valutafondet (IMF) har i en rekke tilfeller stilt krav om slike programmer for å yte lån til gjeldsrammede land i samarbeid med Verdensbanken, bl.a. egne strukturtilpasningslån (Structural Adjustment Loans).