Norsk Utviklingshjelp, statlig institusjon etbl. 16. februar 1962 for å forvalte Norges voksende utviklingshjelp til fattige land. Institusjonen ble opprettet gjennom stortingsvedtak basert på anbefalinger fra det offentlig sk. Engen-utvalget, ledet av statssekretær Hans Engen, som avga innstilling 1961. Regjeringen oppnevnte et eget styre for Norsk Utviklingshjelp, ledet av Trygve Lie; Rudolf K. Andresen ble tilsatt generalsekretær. Institusjonen etterfulgte det i 1952 opprettede Fondet for hjelp til underutviklede land, og tok over ansvaret for pågående virksomhet, den sk. Indiahjelpen, Koreasykehuset og rekruttering av tekniske eksperter til FN; de siste hadde til da tilligget Sosialdepartementet. Den forvaltningsmessige rollen til Norsk Utviklingshjelp var uklar, og forholdet mellom institusjonen og Utenriksdepartementet uavklart, og den ble 1968 omgjort til det frittstående Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad).