Semittiske språk

Semittiske språk er en gren av den afroasiatiske språkfamilien som har sitt utspring i Midtøsten, og som har en rekke felles trekk. Godt over 200 millioner mennesker snakker semittiske språk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Semittiske språk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 1 kategorier:

  1. Arabisk

Inneholder 38 artikler: