Semittiske språk er ei gruppe språk som primært blir snakka i Midtausten og det nordlege og nordaustlege Afrika. Over 420 millionar menneske har eit semittisk førstespråk, og det store fleirtalet — over 370 millionar — snakkar variantar av arabisk. Andre velkjende semittiske språk er hebraisk, arameisk, amharisk og tigrinsk. Det er nær slektskap mellom dei semittiske språka, og dei har ei rekkje felles drag. Hele artikkelen