Semittiske språk

Semittiske språk, gren av den afroasiatiske språkfamilien som har sitt utspring i Midtøsten, og som har en rekke felles trekk. Godt over 200 mill. mennesker snakker semittiske språk.Betegnelsen er hentet fra den gammeltestamentlige mytiske stamtavle, hvor Noas tre sønner Sem, Kam (Ham) og Jafet er stamfedre til de semittiske, hamittiske (afrikanske) og jafittiske (indoeuropeiske) folkegrupper. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Semittiske språk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 1 kategorier:

  1. Arabisk

Inneholder 38 artikler: