Carl Brockelmann, tysk språkforsker. Professor i Königsberg, Halle, Berlin, og i Breslau 1923–36. Han var en fremtredende semittolog og skrev flere viktige verker om semittiske språk og litteratur, bl.a. Lexicon Syriacum (1895, 2. utg. 1928), hovedverket Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen (2 bd., 1908–13) og Geschichte der arabischen Literatur (2 bd., 1898–1902, ny utg. 1937–49). Skrev også om tyrkiske språk.