Alan Gardiner, britisk egyptolog og språkforsker. Professor i Chicago 1924–34. Han skrev om utgravninger, språk, innskrifter og tekster i det gamle Egypt, bl.a. Egyptian Grammar (2. utg., 1950). I allmenn språkvitenskap bidrog han bl.a. med The Theory of Speech and Language (2. utg., 1951).