Feringi, (nypersisk firangi, arabisk afranji, 'fransk, franker'), i Midtøsten betegnelse for europeer, europeisk. Europa kalles i eldre kilder Firangestan (persisk) eller Bilad al-afranj (Frankerlandet, arabisk).